Dilim Seni Dilim Dilim Dileyim, Başıma Geleni Senden Bileyim

Türkçe ana dilimiz, Türkçe söz varlığımız, her sözcükte ayrı bir nakış her deyimde ayrı bir anlamdır. Zenginliği bir “çıkmak” sözcüğüne yüklenen elli altı farklı anlamla, “gelmek” sözcüğüne yüklenen otuz altı farklı anlamla kendini göstermeye yeter. Milletimizin kültürel mirasını yansıtan, deneyimlerinin özünü veren deyim ve atasözlerimiz, her duruma bir anlamda yakıştırdığımız Devamı…