Eğitimde Hakkaniyeti Sağlamak: Finlandiya Örneği

“Eşitlik mi, yoksa hakkaniyet mi? Eğitimde hangisi daha önemli? Eşitliği sağlamak hakkaniyeti de sağlar mı? Toplumların gelişiminde hakkaniyetin etkisi nedir?” Son zamanlarda aklıma takılan bu sorulara cevap ararken karşıma Pası Sahlberg’in “Eğitimde Finlandiya Modeli” adlı kitabı çıktı. Finlandiya hepimizin bildiği gibi az nüfuslu, yer altı zenginliklerinden yoksun, soğuk bir kuzey Devamı…