Bilimin Doğası; Post-Modern Bilim Anlayışı ve Pozitif Bilim Anlayışı Karşılaştırması

Bilimsel bilginin başlangıç noktası meraktır. İnsanlık önce doğa olaylarının nedenlerini anlamak ve açıklamalar yapmakla başladı işe. Bu merak duygusu ile birlikte Fen Bilimlerinin temelleri atılmaya başlandı. Fen eğitiminde bilimin doğasını anlama gerçeği bir ihtiyaç hâline geldi.  Öncelikle “Bilim Nedir?” sorusu ile başlayacak olursak; Einstein; “Bilim her türlü düzenden yoksun duyu Devamı…

Fen Bilimleri Dersi Nasıl Çalışılmalı?

Fen Bilimleri dersi gelişen teknolojinin de etkisiyle durağan olmaktan çıkıp sürekli değişim gösteren bir ders haline gelmiştir. Bütün bu gelişmeler sayesinde bilginin günlük hayatla bağdaştırılıp yorumlanması Fen Bilimleri dersi öğreniminde önemli bir yere sahiptir. Yapılandırmacı yaklaşıma göre tüm dersler için geçerli özümleme, düzenleme ve dengeleme Fen Bilimleri dersinde de bilginin Devamı…