Uygulanamayan Yasak “Ev Ödevi”

TDK (2017) ödevi; yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre ve yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış, vazife, vecibe olarak tanımlamıştır (http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5a0c7a487da7e2.24180155). Eğitim açısından düşünüldüğünde ödev, öğretimin sınıf dışına taşan bir uzantısı olarak adlandırılabilir. Ödev eski öğrenmelerin anlam kazanmasında ve yeni deneyimlerin edinilmesinde en etkili araçlardan biridir. Ödevler içeriklerine göre Devamı…