Eğitimde Hakkaniyeti Sağlamak: Finlandiya Örneği

“Eşitlik mi, yoksa hakkaniyet mi? Eğitimde hangisi daha önemli? Eşitliği sağlamak hakkaniyeti de sağlar mı? Toplumların gelişiminde hakkaniyetin etkisi nedir?” Son zamanlarda aklıma takılan bu sorulara cevap ararken karşıma Pası Sahlberg’in “Eğitimde Finlandiya Modeli” adlı kitabı çıktı. Finlandiya hepimizin bildiği gibi az nüfuslu, yer altı zenginliklerinden yoksun, soğuk bir kuzey Devamı…

Eğitimde Koçluk

Koçluk kavramı hayatımıza ne zaman girdi? Bizim neslin aklına ilk gelen Tarık Akan’ın “Koçum Benim” dizisi ve biz de buradan yola çıkarak koçluğu basketbol ile dâhil ettik hayatımıza. Son yıllarda ise biz eğitimciler eğitim alanında kullanır olduk ve adına “Eğitim Koçluğu” dedik. Peki, nedir eğitim koçluğu? Eğitim koçluğunu diğer disiplinlerden Devamı…

Eğitim nedir? “Cevap veriyorum: A şıkkı.”

Yazımızın başlığına bakarak “Ne demek şimdi bu?” dediğinizi duyar gibiyim. Kısaca şöyle söyleyeyim o zaman: ülkemizdeki eğitimin tanımıdır bu. TDK’de eğitimin tanımı çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye olarak Devamı…