Çocuğumla Nasıl Zaman Geçirmeliyim?

Aile, kavramı en geniş haliyle toplumsal yaşamın devamlılığını sağlamak için değer ve davranış kalıplarının bireylere aktarıldığı anne, baba ve çocuklardan oluşan toplumun en küçük birimi olarak tanımlanabilir. Çocuğun fiziksel gelişimi ve bakımının yanı sıra ailede, içinde yaşanılan toplumun sahip olduğu değerler, gelenek, görenek, adetler çocuklara aktarılır. Çocuklar toplumda nasıl davranacakları Devamı…

Çocuk ve Oyun

Çocuk; yeme, içme, uyuma, dinlenme gibi fiziksel faaliyetlerini yerine getiren bir canlı değildir sadece. Onu biz yetişkinlerden ayıran ve onu aslında çocuk yapan kurduğu oyunlardır. Çocuklar; hayatı basit, sıradan kurallarla yaşamaya çalışırken oyunlaştırarak deneyimlemektedir aslında. Oyuna başlarken, sayışırken kurguladığı tekerlemelerle gelişir yaratıcı zihinleri. Ders arasında, serviste, sokakta, durakta bazen market Devamı…