Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Ekolojik Ego

1950’lerden sonra sağlık koşullarının iyileşmesi, tarım tekniklerindeki gelişmelere bağlı olarak gıda arzının artması ve tüm dünyayı etkileyen savaşların son bulmasıyla birlikte nüfus artış hızı yükselmeye başlamıştır. 1950 yılında 2,5 milyar olan Dünya nüfusu 2000 yılında 6 milyara ulaşmış, 2018 itibariyle de 7,5 milyarı aşmıştır. 1970’li yıllardan sonra artan şehirleşme, endüstrileşmenin Devamı…

Çevremize Ne Yapıyoruz?

“Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını sağlar, fakat herkesin hırsını karşılamaya yetecek olanı değil.” Mahathma Gandhi Doğal kaynak denildiğinde çoğumuzun aklına sadece demir, bakır, bor gibi ekonomik değere sahip madenler ile petrol, kömür ve doğal gaz gibi enerji kaynakları gelir. Aslında toprak, su, hava, orman ve güneş de birer doğal kaynaktır. Devamı…