Eğitim nedir? “Cevap veriyorum: A şıkkı.”

Yazımızın başlığına bakarak “Ne demek şimdi bu?” dediğinizi duyar gibiyim. Kısaca şöyle söyleyeyim o zaman: ülkemizdeki eğitimin tanımıdır bu. TDK’de eğitimin tanımı çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye olarak Devamı…

Bilimin Doğası; Post-Modern Bilim Anlayışı ve Pozitif Bilim Anlayışı Karşılaştırması

Bilimsel bilginin başlangıç noktası meraktır. İnsanlık önce doğa olaylarının nedenlerini anlamak ve açıklamalar yapmakla başladı işe. Bu merak duygusu ile birlikte Fen Bilimlerinin temelleri atılmaya başlandı. Fen eğitiminde bilimin doğasını anlama gerçeği bir ihtiyaç hâline geldi.  Öncelikle “Bilim Nedir?” sorusu ile başlayacak olursak; Einstein; “Bilim her türlü düzenden yoksun duyu Devamı…