Değerlendirmenin En Adil Yolu “Rubrik”

Eğitim sistemimizde ilkokul 4. Sınıf ile birlikte sınavlara dayalı bir değerlendirme başlar. 1,2 ve 3. sınıfta öğretmenin gözlem ve görüşlerine dayalı olan değerlendirme anlayışı yerini yazılı, ders içi etkinliklere katılım ve proje çalışmalarından alınan notların ortalamasına dayalı bir değerlendirme anlayışına bırakır. Bu süreçle birlikte de adalet ve hakkaniyet kavramının önemi Devamı…