“Eğitimin Dilinden” fikri yazılım mühendisi bir velinin “Lütfen, eğitim ile ilgili değişik görüşleri okuyabileceğimiz bir platform oluşturun!” demesiyle şekillenmiş. Bu noktada fikir sahibi değerli veli Muhanad Younis’e teşekkürü borç biliriz. Çünkü verdiği fikir ile karanlığa küfretmeyi bırakıp bir mum yakmak gerektiği gerçeğini hatırlatmış ve bu gerçekten yola çıkarak eğitimin dilinden internet sitesini öğretmen lisesi mezunu iki öğretmen arkadaş 2018 yılında kurmuş.

Peki kim bu iki öğretmen arkadaş? Biraz bu arkadaşlardan bahsedelim.

Arkadaşlardan ilki Hüseyin Kadir YÜKSEL. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da lise öğrenimini ise Hasanoğlan Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamlayıp Gazi Üniversitesinden mezun olan bir sınıf öğretmeni. Bu arkadaş üniversiteyi bitirince önce Bitlis’te daha sonra Bartın’da görev yaptı. Şimdi de Ankara’da görev yapıyor. Öğretmenlik yaparken Hacettepe Üniversitesinde Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlıyor. Arkadaş öğretmenliğinin ilerleyen yıllarında özel yetenekli öğrencilerin eğitimine karşı ilgi duymaya başlıyor. Bu alanda çalışmalar yürütüyor. Çalışmaları neticesinde Yenimahalle Bilim ve Sanat Merkezine öğretmen olarak atanıyor. Arkadaş kitaplar ve deneme sınavları yazıyor. Aynı zamanda farklı süreli yayınlarda arkadaşın makaleleri yayımlanıyor.

Siteyi kuran arkadaşlardan diğeri İlker GÖNEN. İlk ve orta öğrenimini Çorum’da lise öğrenimini de Çorum Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamlayıp Amasya Üniversitesinden mezun olan bir matematik öğretmeni. Bu arkadaş da aynı ilk arkadaş gibi okulu bitirince göreve başlıyor. İlk olarak Amasya’ya buradan da Ankara’ya atanıyor. Görevine devam ederken Amasya Üniversitesi İlköğretim Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansa başlıyor.

Bu iki arkadaş bir gün özel yetenekli bireylerin eğitimlerini de kendilerine dert ediniyorlar ve Özel Yeteneklilerin Eğitimi Derneği’nde kurucu üye olarak yer almaya karar veriyorlar. Bu dernekle ilgili bilgi sahibi olmak isterseniz www.oyeder.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Arkadaşlar ellerinde olamayan sebeplerden dolayı ilk yıllarını durağan geçirseler de 2020 yılını “Eğitimin Dilinden” için milat kabul ederek yazılarını yayımlamaya başlıyorlar.

Bu internet sitesi ile eğitimin içinde olmadığı hâlde eğitim ile ilgili sürekli olarak eleştirilerde bulunanlara, yerli/yersiz yorum yapanlara inat derdi eğitim olan tüm meslektaşlarını bu platformda fikirlerini ve tecrübelerini yazarak insanlarla paylaşmaları için bir araya toplamak istiyorlar. Sloganlarının “Derdi eğitim olanların buluşma noktası!…” olmasının nedeni de bu zaten. Logoları ile de yazmanın insan üzerindeki etkisini anlatmaya çalışarak, yazan insanın fikirlerinin özgürleşeceğini ifade ediyorlar.

Bu iki arkadaş siz okurlara şöyle sesleniyor:

“Derdiniz eğitim ise veya eğitimi dert edindiyseniz lütfen yazın. Yazdıklarınızı da bir kitap arasında veya ajandanın sayfasında saklı bırakmayın. Paylaşılmaya değer gördüğünüz, insanların okuduklarında bir şeyler öğreneceklerine inandığınız saklı kalmış tüm yazılarınızı lütfen bizimle paylaşın.

Unutmayın ki, derdi eğitim olan herkes bu sitede derdi ile ilgili bir yazıyı mutlaka bulacaktır.”