Fen Bilimleri Dersi Nasıl Çalışılmalı?

Fen Bilimleri dersi gelişen teknolojinin de etkisiyle durağan olmaktan çıkıp sürekli değişim gösteren bir ders haline gelmiştir. Bütün bu gelişmeler sayesinde bilginin günlük hayatla bağdaştırılıp yorumlanması Fen Bilimleri dersi öğreniminde önemli bir yere sahiptir. Yapılandırmacı yaklaşıma göre tüm dersler için geçerli özümleme, düzenleme ve dengeleme Fen Bilimleri dersinde de bilginin Devamı…

Hayallerimizi Geliştirelim!

“Dilimin sınırları, dünyamın sınırlarıdır.” Der Ludwig Wittgenstein. Duygu ve düşüncelerimizi karşı tarafa aktarmanın en iyi yolu olan dilimizi tüm incelikleri ile kavrayıp kullanmak, dünyanın önümüze açmaya devam edeceği manzaralarımızı çeşitlendirir. Dil; okuma, konuşma, yazma, dinleme ve anlama yeteneklerini tam olarak kullanabilen bireyler sayesinde ilerler. Milletler de düşünebilen, muhakeme eden, mantıksal Devamı…

Başarılı Olmak İçin Zekâ mı, Yetenek mi, Çalışkanlık mı, Motivasyon mu Gereklidir?

Başlığı okuduğunuzda içinizden “Ne kadar da saçma bir soru.” diye geçirebilirsiniz. Hatta “Bu da ne şimdi? Yalnızlıktan mı yoksa yalnız kalmaktan mı korkarsınız, sorusu ile aynı.” diyebilirsiniz. Kendinizce haklıda olabilirsiniz ama bu durum yalnızlık sorusu gibi bir paradoks değil. Başarı için bir insanda bu kavramlardan hangisinin veya hangilerinin olması gerektiği Devamı…

Çocuk ve Oyun

Çocuk; yeme, içme, uyuma, dinlenme gibi fiziksel faaliyetlerini yerine getiren bir canlı değildir sadece. Onu biz yetişkinlerden ayıran ve onu aslında çocuk yapan kurduğu oyunlardır. Çocuklar; hayatı basit, sıradan kurallarla yaşamaya çalışırken oyunlaştırarak deneyimlemektedir aslında. Oyuna başlarken, sayışırken kurguladığı tekerlemelerle gelişir yaratıcı zihinleri. Ders arasında, serviste, sokakta, durakta bazen market Devamı…

Matematik Eğitiminde Kavram Yanılgılarının Olası Nedenleri

Daha önceki yazıda kavram yanılgısının anlamına ve türlerine değinilmişti. Bu yazıda da kavram yanılgısının nedenleri ve çözüm önerileri üzerinde durulacaktır. Öğrenci zihninde yer tutmuş kavram yanılgılarının giderilebilmesi için öğrencinin yaşadığı kavram yanılgıları net bir şekilde ortaya konulmalı ve bu yanılgıların olası nedenleri hakkında bilgiler elde edilmelidir. Eğer bu işlemler tam Devamı…

Uygulanamayan Yasak “Ev Ödevi”

TDK (2017) ödevi; yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre ve yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış, vazife, vecibe olarak tanımlamıştır (http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5a0c7a487da7e2.24180155). Eğitim açısından düşünüldüğünde ödev, öğretimin sınıf dışına taşan bir uzantısı olarak adlandırılabilir. Ödev eski öğrenmelerin anlam kazanmasında ve yeni deneyimlerin edinilmesinde en etkili araçlardan biridir. Ödevler içeriklerine göre Devamı…

Matematik Eğitiminde Kavram Yanılgıları

Matematiğin tarihsel gelişimine bakıldığında ortaya çıkış nedeni iki temele dayanmaktadır. Bunlar ihtiyaç ve meraktır. İnsanlar hayvanlarının sayılarını ve tarlalarının sınırlarını belirleme ihtiyacı duymuş, böylece matematiğin var olması için temeller oluşturmuştur. Örneğin Mısır’da Nil nehrinin gel-git ile taşması sonucu insanlar her yıl tarla sınırlarını tekrar belirlemek zorunda kalırdı. O zamanın bilgeleri Devamı…

Değerlendirmenin En Adil Yolu “Rubrik”

Eğitim sistemimizde ilkokul 4. Sınıf ile birlikte sınavlara dayalı bir değerlendirme başlar. 1,2 ve 3. sınıfta öğretmenin gözlem ve görüşlerine dayalı olan değerlendirme anlayışı yerini yazılı, ders içi etkinliklere katılım ve proje çalışmalarından alınan notların ortalamasına dayalı bir değerlendirme anlayışına bırakır. Bu süreçle birlikte de adalet ve hakkaniyet kavramının önemi Devamı…

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin Önemi

İnsanoğlunun yüz yıllardır en büyük problemlerinden biri de eğitimdir. Çünkü her toplum kendi kültürüne, yaşantısına ve değerine uygun bireyler yetiştirmek ister. Bu amaca ulaşabilmek için eğitim ortamları ve programları tasarlamaya çalışır. Fakat son yıllarda insan nüfusundaki artış ve iş imkânlarındaki kısıtlılık eğitimin verilmesi kadar ölçülmesinin de önemini arttırmıştır. Bütün kurumlar Devamı…