Sözcüklerin Kadar Düşünebilirsin

“Nereye gidersen git, bulacağın aydınlık, zihninin aydınlığı kadar olacaktır.” demiş Cemil Meriç. Zihnimizin aydınlığı ise geniş düşünce hazineleri ile dolu olmasına bağlı değil midir? Zihnini ne kadar genişleteceğin de düşüncelerine bağlıdır. Peki düşüncelerin genişliği neye bağlıdır? Hiç düşündünüz mü? İki satırlık yazıyla dünyaları anlatabilen zihinler bu başarısını neye borçludur dersiniz? Devamı…

Dilim Seni Dilim Dilim Dileyim, Başıma Geleni Senden Bileyim

Türkçe ana dilimiz, Türkçe söz varlığımız, her sözcükte ayrı bir nakış her deyimde ayrı bir anlamdır. Zenginliği bir “çıkmak” sözcüğüne yüklenen elli altı farklı anlamla, “gelmek” sözcüğüne yüklenen otuz altı farklı anlamla kendini göstermeye yeter. Milletimizin kültürel mirasını yansıtan, deneyimlerinin özünü veren deyim ve atasözlerimiz, her duruma bir anlamda yakıştırdığımız Devamı…

Hayallerimizi Geliştirelim!

“Dilimin sınırları, dünyamın sınırlarıdır.” Der Ludwig Wittgenstein. Duygu ve düşüncelerimizi karşı tarafa aktarmanın en iyi yolu olan dilimizi tüm incelikleri ile kavrayıp kullanmak, dünyanın önümüze açmaya devam edeceği manzaralarımızı çeşitlendirir. Dil; okuma, konuşma, yazma, dinleme ve anlama yeteneklerini tam olarak kullanabilen bireyler sayesinde ilerler. Milletler de düşünebilen, muhakeme eden, mantıksal Devamı…

Çocuk ve Oyun

Çocuk; yeme, içme, uyuma, dinlenme gibi fiziksel faaliyetlerini yerine getiren bir canlı değildir sadece. Onu biz yetişkinlerden ayıran ve onu aslında çocuk yapan kurduğu oyunlardır. Çocuklar; hayatı basit, sıradan kurallarla yaşamaya çalışırken oyunlaştırarak deneyimlemektedir aslında. Oyuna başlarken, sayışırken kurguladığı tekerlemelerle gelişir yaratıcı zihinleri. Ders arasında, serviste, sokakta, durakta bazen market Devamı…