Deprem Ülkesi Türkiye ve Afet Okuryazarlığı

Türkiye’de sahip olduğu jeolojik yapısı nedeniyle her yıl yüzlerce deprem yaşanmaktadır. AFAD (2018) istatistiklerine göre Türkiye’de 1900-2017 yılları arasında 6,0’dan büyük 210 deprem yaşanmıştır. Bu depremlerde 86.802 kişi hayatını kaybetmiş 597.865 konut ağır hasar görmüştür. Bu rakamlar Türkiye’deki doğal deprem riskinin boyutunu açıkça gözler önüne sermektedir. Aşağıda verilen grafik AFAD’ın Devamı…

Bir Afet Ülkesi Olarak Türkiye’de Etik Açıdan Afet Yönetimi

Yaşadığımız gezegenin jeolojik yapısı, olağan hareketliliği ve doğal süreçler nedeniyle insanlığın ortaya çıktığı günden beri afetler yaşanmakta ve Dünya var olduğu sürece de yaşanmaya devam edecektir. Afetlerin etkisi nüfus artışı ve insanların doğal çevreyi fütursuzca kullanmaya başlamasıyla artmıştır. İnsanların doğayı şekillendirme güçlerinin artmaya başladığı Endüstri Devrimi ile birlikte yaşanan bozulmalar Devamı…

Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Ekolojik Ego

1950’lerden sonra sağlık koşullarının iyileşmesi, tarım tekniklerindeki gelişmelere bağlı olarak gıda arzının artması ve tüm dünyayı etkileyen savaşların son bulmasıyla birlikte nüfus artış hızı yükselmeye başlamıştır. 1950 yılında 2,5 milyar olan Dünya nüfusu 2000 yılında 6 milyara ulaşmış, 2018 itibariyle de 7,5 milyarı aşmıştır. 1970’li yıllardan sonra artan şehirleşme, endüstrileşmenin Devamı…

Ekolojik Zekâ

Günlük yaşamda hemen herkes zekâ seviyesinin yüksek olduğunu düşünür ve ebeveyn olduklarında ise zekâ seviyesi yüksek yani zeki çocuklara sahip olmak ister. Elbette bilimsel olarak yapılan test ve çalışmalarla tescillenmiş olan zekâ seviyesi yüksek bireyler vardır. Ancak zekâ seviyesinden ziyade bireylerin çalışmasının daha önemli olduğu uzmanlar tarafından da vurgulanmaktadır. Kimya Devamı…

Çevremize Ne Yapıyoruz?

“Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını sağlar, fakat herkesin hırsını karşılamaya yetecek olanı değil.” Mahathma Gandhi Doğal kaynak denildiğinde çoğumuzun aklına sadece demir, bakır, bor gibi ekonomik değere sahip madenler ile petrol, kömür ve doğal gaz gibi enerji kaynakları gelir. Aslında toprak, su, hava, orman ve güneş de birer doğal kaynaktır. Devamı…