Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımının Önemi

Nazife ARAT tarafından tarihinde yayınlandı

Matematik maalesef ki her daim birçok kişinin korkulu rüyası olmuştur ancak matematik olmadan bir hayatın olabileceğini düşünmek de yersizdir. Bu düşüncenin ne kadar doğru olduğunu sitemiz yazarlarından İlker GÖNEN tarafından yazılan “İşe Yaramaz Matematik(!)” yazısını okuyup görebilirsiniz. Hâl böyle olunca da “Matematik nasıl çalışılır?, Nasıl öğretilir?, Hangi yöntemler etkindir?” sorularına sıkça yanıt aranır. İşte tamda bu noktada teknoloji bizim için büyük bir kurtarıcı olmaktadır. Malum dijital çağda her konuda teknoloji kendine yer bulmuşken teknolojinin eğitimde özellikle de matematik öğretiminde yer bulmaması kaçınılmazdır.

Günümüzde bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler bir yandan bireyin yaşantısını etkilerken öte yandan buna paralel olarak eğitim ortamlarını da değiştirmektedir.  Artık bireyin var olan dünyaya ayak uydurabilmesi için yukarıda da belirttiğim üzere teknolojiyi eğitime entegre etmek zorunludur. Bu durum, yani teknoloji kullanımı hem öğrenciye hem de öğretmene avantajlar sağlamaktadır.

Öğrencileri temel aldığımızda görüyoruz ki teknoloji sayesinde ezberden uzaklaşıp daha etkin ve daha aktif bir katılım ile akranlarıyla da iş birliğine dayalı çalışmalar yaparak eğitim sürecine, olması gerektiği gibi, kalıcı öğrenmeleri sağlayacak şekilde dâhil olurlar. Yapılan birçok çalışma da göstermiştir ki sadece matematik dersi için değil diğer derslerde de düz anlatım yerine bu tarz teknoloji kullanımı öğrenci başarısına olumlu yönde bir katkı sağlamaktadır. Diğer yandan bakıldığında teknoloji sayesinde eğitimler sınıf dışına taşmakta ve eğitim her yerde durumu ile eğitimle öğrenciyi bir araya getirmektedir.

Öğretmenler açısından bakıldığında ise teknolojik programların dersi anlatırken büyük kolaylıklar sağladığını, özellikle GeoGebra tarzı programların matematikte işlevsel olması yönüyle ders anlatımına katkıda bulunduğunu yapılan çalışmalar ışığında söylememiz mümkün.

Teknoloji kullanılarak yapılan matematik öğretimi, öğretmenin düz anlatım metodu gibi geleneksel yaklaşımları kullanarak yaptığı matematik öğretimine nazaran kavramların daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Böylelikle öğrenciler problem çözme becerisini daha iyi bir şekilde edinebilmektedirler. Tüm bunların yanı sıra teknoloji öğretimi bunlardan ötürü devletlerin politikası olmuş öğretmen yetiştirmede daha geniş bir yer almıştır.

Tüm bu bilgiler ve araştırmalar ışığında söyleyebiliriz ki hem çağı yakalamak hem de çağın gerektirdiği eleştirel düşünme ve problem çözme, yaratıcılık ve yenilikçilik, iş birliği yapma ve iletişim kurma, bilgi ve medya okuryazarlığı gibi etkin becerileri elde etmek ve aktif bir kullanım için öğrenci ve öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımına ağırlık vermesi gerekliliği aşikâr olmuştur. Bir sonraki yazımda bu konuyu inceleyip tavsiyeler de bulanacağım.


2 yorum

Özden Akyıl · Haziran 8, 2020 19:08 tarihinde

Kesinlikle katılıyorum nazife hocam kaleminize sağlık👏👏👏

Neval · Haziran 12, 2020 16:11 tarihinde

Son yıllarda literatürdeki birikime bakıldığında, matematik öğretiminde teknoloji kullanmanın, görselliğin ve interaktif uygulamaların, verimliliği artırmada ne denli ön plana çıktığı görülmektedir.

Matematik, örüntülerin ve düzenlerin bilimidir. Matematik sayı, şekil, uzay, büyüklük ve bunlar arasındaki ilişkilerin bilimidir. Matematik, aynı zamanda sembol ve şekiller üzerine kurulmuş evrensel bir dildir. Matematik eğitiminde kâğıt‐kalem ile hesaplamaların öneminin yanı sıra, tahmin edebilme, problem çözme, hayal etme ve ilişki kurma gibi beceriler önem kazanmaktadır. Bu nedenle teknoloji artık yadsınamayacak bir öneme sahiptir.
Örneğin ; çember ve çokgen ilişkisi, rasyonel sayıların sonsuzluğu, Pisagor Teoremi ya da geometrik olasılık konuları, bilgisayarın yarattığı olanaklarla ve görsel araçlarla sunulabilir. Böylece, örneğin Pi sayısının beş milyar basamağını görmek, bir madeni parayı ya da bir zarı bir milyon kez atmak ya da Fibonacci sayılarının altın spiralle ilişkisini zihinde somutlaştırabilmek gibi şeyler ancak bilgisayarın sunduğu olanaklar ile gerçekleştirilebilir.
Dolayısıyla, matematik denen gelişmiş dili kullanmayı öğrenmek ve öğretmek için başta bilgisayar yazılımları olmak üzere her türlü gelişmiş teknolojiyi kullanmaktan sakınmamak gerektiğini düşünüyorum ben de. Çok güzel bir yazı olmuş yine Nazife Hocam, elinize sağlık 🙂

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.