Uzaktan Eğitimin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Yazı Dizisi – 1)

Eğitimin Dilinden Editörleri tarafından tarihinde yayınlandı

Bu yazı dizisinde Eğitimin Dilinden editörleri tarafından gerçekleştirilen bir araştırmayı sizlerle paylaşıyoruz.

Uzaktan Eğitim Uygulamalarını Yakından Takip Ediyor muyuz?

Son bir aydır ülkemizde ve dünyada çok ilginç günler yaşıyoruz. Belki de asırlardır yaşanmayan olaylar görüyoruz. Bu beklenmeyen olaylar doğal olarak yaşamın her alanını etkiliyor. Sağlıktan eğitime, çalışma hayatından sosyal yaşama kadar tüm alanlarda değişiklikleri ve farklı uygulamaları izliyoruz. Bu farklı uygulamaların en önemlisi eğitim alanında oldu desek yanılmayız sanırım. Çünkü alışık olduğumuz zilleri duymaya, “Günaydın çocuklar, oturun!” diye seslenen öğretmenlere, okul bahçesinde cıvıl cıvıl koşturan öğrencilere hasret kaldık. Millî Eğitim Bakanlığının yürürlüğe koyduğu uzaktan eğitim uygulaması ile öğrenciler ve öğretmenler siyah ekranların karşısında bir araya gelmeye başladılar. Bu uygulamanın bize getirdiği en büyük yenilik ise öğrencilerin kendi otokontrollerini sağlamaları gerektiği. Çünkü artık öğrencilerin belirtilen saatlerde kendi istekleri ile ekran başına geçmeleri gerekiyor. Hâl böyle olunca da çocukların bu otokontrolü ne kadar sağladıkları biz eğitimcilerin merakını uyandırıyor.

Bu araştırmamızda uzaktan eğitim uygulamalarının öğrenciler üzerindeki etkililiğini ve kullanım sıklığını araştırdık. Araştırmayı biz de mevcut duruma ayak uydurarak internet ortamında 7 soruluk bir anket uygulayarak yaptık. Ankete öğrenciler ve öğrencisi olan veliler gönüllülük esasına göre katıldılar. Cinsiyetçi yaklaşımdan uzak durmak adına katılımcılara cinsiyet ile ilgili bir soru sormadık. Ankete Türkiye’nin 7 bölgesinden 356 kişi katılmıştır. Katılımcıların eğitim kademelerine ilişkin dağılımları aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Veriler incelendiğinde ankete en çok katılımın %44,9 ile ilkokul düzeyinden olduğu görülmektedir. Aşağıdaki grafikte ise katılımcıların sınıf düzeyine göre dağılımları verilmiştir.

Veriler incelendiğinde en çok katılımın %23 ile 9. sınıf düzeyinde olduğu görülmektedir. Ankette, yukarıda sınıf düzeylerine göre dağılımları verilen katılımcılara uzaktan eğitim uygulaması başlamadan önce herhangi bir uzaktan eğitim uygulamasını takip edip etmedikleri sorulmuştur. Katılımcıların verdikleri cevaplara ilişkin dağılımlar aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Grafik incelendiğinde katılımcıların %58,4’ünün uzaktan eğitim uygulaması başlamadan önce bu tarz uygulamaları takip etmedikleri görülmektedir. Bu veri bize aslında öğrencilerimizin çoğunluğunun bu süreçle ilk defa karşılaşmadıklarını daha önceden bu tarz uygulamalara karşı tecrübe sahibi olduklarını göstermektedir.

Mevcut tecrübenin nereden geldiğini incelediğimizde ise özel girişimler tarafından oluşturulmuş ders anlatımlarının veya soru çözümlerinin yapıldığı internet sitelerinin, cep telefonu/tablet uygulamalarının ve Bakanlığa ait EBA portalının daha önceden de öğrenciler tarafından takip edilmesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Şimdi “Nereden biliyorsunuz bu tecrübenin saydığınız yerlerden geldiğini?” diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Biz bu soruyu da katılımcılara sorduk.

Daha önceden uzaktan eğitim platformlarını takip edenler şuan ne yapıyorlar?

Katılımcılardan, daha önceden uzaktan eğitim platformlarını takip edenlere şuan hangi uygulamaları takip ettiklerini sorduk. Katılımcıların sorumuza verdikleri cevaplara ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

Grafik incelendiğinde daha önceden uzaktan eğitim uygulamalarını takip edenlerin %43,3’ünün şuan EBA’yı takip ettiğini görüyoruz. Peki, eğitim kademesine göre bu dağılım nasıl? Buna da bir bakalım.

Veriler incelendiğinde daha önce uzaktan eğitim uygulaması takip edenlerden ortaokul ve lise düzeyinde olan katılımcıların EBA’yı daha fazla takip ettikleri, ilkokul düzeyinde olan katılımcıların daha çok farklı kaynaklardan sunulan uygulamaları takip ettikleri görülmektedir. Bu verilerden elde ettiğimiz en ilginç sonuç ise lise öğrencilerinin “Kendi okulumun yürüttüğü bir uygulamayı takip ediyorum.” seçeneğine tepki vermemiş olmalarıdır. Bu durum bize lise basamağında okullarımızın ve öğretmenlerimizin aktif bir çalışma yürütmediklerini, yürütüyorlarsa da ya duyurma konusunda ya da etkinlik konusunda sıkıntı yaşadıklarını göstermektedir.

 Daha önceden uzaktan eğitim platformlarını takip etmeyenler şuan ne yapıyorlar?

Katılımcılardan, daha önceden uzaktan eğitim platformlarını takip etmeyenlerin şuan hangi uygulamaları takip ettiklerine ilişkin veriler aşağıda verilmiştir.

Veriler incelendiğinde daha önceden uzaktan eğitim tecrübesi olamayanların %66,2’sinin şuan EBA’yı takip ettikleri görülmektedir. Bu sonuç bize belirtilen seçeneğe yönelen katılımcıların farklı uygulama kaynaklarından haberdar olmadıklarını veya EBA’dan aldıkları eğitimi yeterli gördüklerini gösterir. Peki, bu sonuçların eğitim kademelerine göre dağılımı nasıl? Buna da göz atalım.

Veriler incelendiğinde ortaokul ve lise düzeyinde bulunan katılımcıların neredeyse tamamına yakınının EBA’yı kullandıkları görülmektedir. İlkokul düzeyinde bulunan katılımcıların ise %30’luk kısmının farklı uygulamalara yöneldikleri görülmektedir. Bu durum ilkokul düzeyinde eğitim alan öğrencilerin EBA’yı etkin görmediklerini bu yüzden farklı bir kaynağa yöneldiklerini göstermektedir. Bu noktada soruya yanıt veren ilkokul öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre dağılımlarına bakmakta fayda vardır. Çünkü EBA’da yer alan ilgili sınıf düzeyine ait ders anlatım videolarının daha fazla zenginleştirilmesi ile öğrencilerin farklı uygulamalara yönelmelerinin önüne geçebilir. Şuan takip edilen eğitim uygulamasına yönelik cevap veren ilkokul öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre dağılımları aşağıda verilmiştir.

Veriler incelendiğinde EBA’da yer alan 2 ve 3. sınıflara ait ders anlatım videolarının veya ders programı oluşturulurken ilgili sınıflara ayrılan ders saatlerinin tekrardan gözden geçirilmesinde fayda vardır.

Böylelikle yaptığımız araştırmanın bir bölümüne ilişkin verileri sizlerle paylaşmış olduk. Umarız konu ile ilgili aklınıza takılan bazı sorulara cevap verebilmişizdir. Bir sonraki yazımızda katılımcıların eğitim kademelerine ve sınıf dağılımlarına göre uzaktan eğitim uygulamalarını en çok hangi saat aralıklarında takip ettiklerine ilişkin verileri paylaşacağız. Sağlıcakla kalmanız dileğiyle. 

Kategoriler: Eğitim

0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.