Hayallerimizi Geliştirelim!

Hilal YÜKSEL tarafından tarihinde yayınlandı

“Dilimin sınırları, dünyamın sınırlarıdır.” Der Ludwig Wittgenstein. Duygu ve düşüncelerimizi karşı tarafa aktarmanın en iyi yolu olan dilimizi tüm incelikleri ile kavrayıp kullanmak, dünyanın önümüze açmaya devam edeceği manzaralarımızı çeşitlendirir.

Dil; okuma, konuşma, yazma, dinleme ve anlama yeteneklerini tam olarak kullanabilen bireyler sayesinde ilerler. Milletler de düşünebilen, muhakeme eden, mantıksal ilişkiler kurabilen, tepki ve çıkarımlarda bulunabilen bireyler sayesinde olgunlaşır. İşte bu bağlamda gelişmiş milletler seviyesine çıkabilmek için dil yeteneğimizi geliştirmeliyiz. Yalnız unutulmaması gereken bir konu da dilimizi geliştirelim derken çocuklarımızda var olan yetileri kaybettirmemektir.

 Çocuklar muazzam bir hayal gücüne sahiptir. Hayallerini sınırlandırmadığımız zaman yarattıkları sanal dünya biz büyüklere bile ilham kaynağı olabilir. Küçük yaştan itibaren sorgulayan, anlamlandırmaya çalışan, mantıksal tepkiler vermeye odaklanan çocuklarımız nasıl oluyor da belli yaşlara geldiklerinde sorgulamadan kabul eden, mantıksal çıkarımlar yapmak yerine standartlarla yetinen bireyler haline gelebiliyor?

Çocuklarımız büyüdükçe bazı yetilerini mi kaybediyor? Yoksa biz onları eğitelim derken içlerindeki hayal kurma potansiyellerini mi köreltiyoruz?

Çocuklarımızın dilediğince hayal kurmalarına ve bu hayallerini yine dilediğince somutlaştırmaya ihtiyaçları var. Bırakalım biraz da onlar anlatsın, hayallerini kurgulayıp, şekillendirip istediği kalıba onlar döksün. Biz onlara dillerini nasıl kullanacaklarını öğretelim. Onlar da artık saklambaç, körebe değil yeni yeni oyunlar kurgulayıp yazıp oynasınlar. Biz artık “Kırmızı Başlıklı Kız’ı, Parmak Kız’ı okumayalım biraz da çocuklarımızın masallarını okuyup dinleyelim. Biz artık çocuklara canlandırmaları için “Güneş ile  Ay’ın hikayesini anlatmayalım onlar kendi yazdıkları hikayeleri senaryoya döküp oynasınlar. 

Hayal gücü onların biz artık onların hayallerine dokunmayalım. Bırakalım onlar hayalleriyle bizim dünyamıza dokunsunlar…


0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.