Fen Bilimleri Dersi Nasıl Çalışılmalı?

Ferda EKİNCİ tarafından tarihinde yayınlandı

Fen Bilimleri dersi gelişen teknolojinin de etkisiyle durağan olmaktan çıkıp sürekli değişim gösteren bir ders haline gelmiştir. Bütün bu gelişmeler sayesinde bilginin günlük hayatla bağdaştırılıp yorumlanması Fen Bilimleri dersi öğreniminde önemli bir yere sahiptir. Yapılandırmacı yaklaşıma göre tüm dersler için geçerli özümleme, düzenleme ve dengeleme Fen Bilimleri dersinde de bilginin zihinde anlamlandırılması sürecinde etkilidir.

Fen Bilimleri dersi çalışan bir öğrencimizin öncelikle başarabileceğine inanması ve ders çalışırken mutlu olması gerekir. Bu şekilde mutlu olmak ve başarabilmek kısır bir döngü içerisinde devam eder. Başardıkça mutlu olacak, mutlu oldukça başaracak…

Öğrenci önyargılarını bir kenara bırakıp eski bilgilerini yoklamalıdır. Özümleme dediğimiz olay tam olarak da bu noktada bize yardımcı olacaktır. Yeni edindiğimiz bilgiler eski bilgilerin üzerine geldiğinde ve  çelişmediği takdirde belleğe alınabilir. Eksiğini tespit eden bir öğrenci ilk olarak öğretmeninden yardım alarak veya kendi çabalarıyla eksik olduğu konu ile ilgili önbilgileri edinmelidir. Bu adımın ardından yeni bilgileri zihinde düzenleme sürecine başlamıştır artık. Her yeni bilgi zihinde bir dengesizlik oluşturur. Bütün bu sürecin sonunda karmaşa ortadan kalkar ve bilgi anlamlandırılmış olur. Bilginin zihinde izlediği yolu daha doğrusu beyinde nasıl öğrenildiğini anladıktan sonra öğrenmenin karmaşıklığından sıyrılıp kafamızdaki abartılı fikirleri ortadan kaldırmış oluruz.

Bilginin nasıl öğrenildiği ile ilgili fikir sahip olduktan sonra ‘Fen Bilimleri Nasıl Çalışılır?’ kısmına geçebiliriz. Bu kısmı adım adım anlatalım:

1-Fen Bilimleri dersi en iyi ders esnasında öğrenilir. Bu yüzden öğretmeni dinlemek öğrenilecek bilginin çoğunun öğrenilmesi demektir.

2-Ders esnasında anlamadığınız, aklınıza takılan veya somutlaştıramadığınız bir konu olduğunda soru sormaktan çekinmemelisiniz. Ancak bu şekilde tam öğrenme sağlanabilir.

3-Kalıcı öğrenmenin temelinde tekrar vardır. Bu yüzden derste öğrendiklerimizi evde tekrar etmemiz gerekir. Tekrar yaparken anne veya babanıza konuyu anlatabilirsiniz. Buna imkanınız yoksa bir başkasına anlatıyormuş gibi odanızın duvarına karşı öğretmen rolüne bürünerek anlatabilirsiniz. Unutmayınız ki, ‘Öğretmek, iki kere öğrenmektir.’ (Joseph Joubert)

4-Eğer Biyoloji konularını tekrar yapıyorsanız not alarak çalışmalısınız. Ezberden uzak, olaylara günlük hayatınızdan örnekler vererek kalıcılığı sağlayabilirsiniz. Fizik konularında formüllere boğulmak yerine formüldeki kavramlarla mantık ilişkisi kurmalısınız. Kimya konularını tekrar ederken evde yapılabilecek küçük deneyler tasarlamalısınız. Sebep-sonuç ilişkisi kurarak tekrar ederseniz konuların aslında hayatımızın her an her yerinde olduğunu görmüş olursunuz.

5-Tekrarlar sırasında oluşturduğunuz küçük notları her zaman görebileceğiniz bir yere yapıştırmalısınız.

6-Konuları tekrar ettikten sonra çözümlü soruları kolaydan zora doğru çözerek işe başlamalısınız. Bu şekilde örnekli uygulama yapmış olursunuz. Sonrasında ise değişik tarzda olan sorulardan bol bol çözmelisiniz. Soru çözerken çelişkide kalıyorsanız konuyu tam kavramamışsınız demektir. Bu durumda konuyu yeniden çalışmalısınız.

7-Soru çözerken soru sayısından ziyade verimli soru çözümüne dikkat etmelisiniz. Cevabına baktığınız halde anlamadığınız soruları vakit kaybetmeden öğretmeninize veya konuyu iyi bildiğine inandığınız bir arkadaşınıza sorunuz. Şüphesiz yapamadığımız sorular olacaktır. Bu yüzden yapamamaktan korkmamalıyız. Öğrenememekten korkmalıyız!

8-Soru çözerken sorunun tamamının altını çizmek yerine önemli noktaların altını çizilmeliyiz. Bu eğer tekrar etmek zorunda kalırsak nereye dikkat etmemiz konusunda bize yardımcı olacaktır. Vakit kazanmamızı sağlayacaktır.

9-Mutlaka zor sorularla karşılaşacaksınız. Umutsuz olmak yerine soruyu kelime kelime analiz ederek çözmek soruyu kolaylaştıracaktır.

10-Yukarıda anlatılan yöntemler başlangıç için sizlere yardımcı olacaktır. Süreç içinde en iyi nasıl öğrendiğinize kendiniz karar vermeli ve kendi çalışma metodunuzu oluşturmalısınız.

Son olarak öğrenmenin tadını çıkarmalısınız. Yeni şeyler öğrenmenin tadına vardıkça Fen Bilimleri dersini daha çok sevecek ve öğrenmek için daha çok çaba sarf edeceksiniz. Çünkü Fen hayatın ta kendisidir ve ‘Duyabileceğiniz en güzel duygu. Bilinmeyen karşısındaki heyecandır.’ (Einstein)


0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.